Najnovije vijesti

PLAKATI PROGRAMA POSTAVLJENI NA VIDLJIVIM MJESTIMA U GRADOVIMA PAKRACU I LIPIKU
PLAKATI PROGRAMA POSTAVLJENI NA VIDLJIVIM MJESTIMA U GRADOVIMA PAKRACU I LIPIKU
23 travnja, 2021
U sklopu provedbe programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike „Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi“ Hrvatski savez udruga invalida rada k...
ČLANOVIMA UDRUGE INVALIDA RADA PAKRAC – LIPIK PODIJELJENI PAKETI
ČLANOVIMA UDRUGE INVALIDA RADA PAKRAC – LIPIK PODIJELJENI PAKETI
21 travnja, 2021
U sklopu provedbe programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike „Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi“ Hrvatski savez udruga invalida rada kao n...
“INFORMIRANI I SIGURNI U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI”
“INFORMIRANI I SIGURNI U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI”
9 veljače, 2021
Udruga invalida rada Pakrac  - Lipik zajedno s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – kao nosiocem projekta prijavili su se na poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i...

UDRUGA INVALIDA RADA PAKRAC - LIPIK