STRUČNI SKUP – IZAZOVI I MOGUĆNOSTI RADA TEMELJNIH UDRUGA II.

U utorak 17. prosinca 2019. godine u Zagrebu, Hrvatski savez udruga invalida rada održao je stručni skup “Izazovi i mogućnosti rada temeljnih udruga II.” u okviru 8. Centra znanja

“Izazovi i mogućnosti rada temeljnih udruga II.” je nastavka uspješne radionice iz Karlovca. Na ovoj radionici je objašnjena uloga lidera udruga, vidljivost u javnosti kroz zagovaranje, lobiranje i pregovaranje, pojašnjen je način na koji se žele potaknuti potrebne promjene, ali i kad i kako se odlučiti za javno zagovaranje….

Javno zagovaranje je važan proces djelovanja koji koristi sve instrumente otvorenog društva za otvaranje novih prostora, novih politika, zakona… Javno zagovaranje je govorenje, usmjeravanje pozornosti zajednice na neku važnu temu, navođenje donositelja odluka na odabir dobrog rješenja. Ovim smjernicama udruge bi se trebale vodit u svom zagovaranju.

Polaznici radionice prošli su kroz glavne ciljeve radionice:

· razumjeti ulogu i odgovornosti predsjednika/ice udruge kao i ulogu i odgovornosti članova udruge

· učinkovitom komunikacijom do uspješnog upravljanja, zagovaranja, lobiranja i pregovaranja

· stjecanje boljeg uvida i razumijevanje zagovaranja

· prepoznavanje svojih jakosti u pregovaranju i lobiranju

· prepoznavanje uvjeta za korištenje različitih stilova komuniciranja pri lobiranju

· unaprjeđenje vještina komuniciranja, oblikovanje komunikacije zasnovano na povjerenju i partnerstvu

· upoznati strategije zagovaranja, lobiranja i pregovaranja i primjena istih

Metode koje su se koristile u provedbi radionice:

· Inputi trenera: trener ukratko objašnjava nužne teoretske podloge u obliku prezentacije, odnosno predavanja.

· Grupni rad: grupe od dva i više polaznika rješavaju postavljeni zadatak i rješenje prezentiraju ostalima nakon čega slijedi diskusija.

· Igra uloga: polaznik uvježbava vještine objašnjene u “teoretskom” dijelu treninga. Diskutiraju se kritični aspekti i daju se prijedlozi za optimiranje i poboljšanje.

· Testovi i upitnici: upitnici omogućavaju pojedincima da osvijeste vlastite stilove i preferencije u ponašanjima

· Analize slučajeva: opis primjera i slučajeva iz prakse. Sudionici razvijaju rješenja u malim projektnim timovima i prezentiraju ih ostalim sudionicima.