“INFORMIRANI I SIGURNI U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI”

“INFORMIRANI I SIGURNI U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI”

Uncategorized, Vijesti
Udruga invalida rada Pakrac  - Lipik zajedno s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – kao nosiocem projekta prijavili su se na poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unapređenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu. Dana 20. siječnja 2021. godine potpisan je Ugovor sa Ministarstvom pod nazivom “Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi”. Prva godina projekta će se provoditi od 01. siječnja do 31. prosinca 2021., te je dodijeljeni iznos 94.000,00 kn. Udruga invalida rada Pakrac – Lipik je odabrana kao udruga koja ima potencijala za osnaživanje i djeluje na području na kojem će se nastojati uključiti osobe s invaliditetom starije životne dobi. Cilj je direktno pridonijeti jačanju njihove socijalne uključenosti u lokalnu zajednicu i doprinijeti…
Pročitaj više