“INFORMIRANI I SIGURNI U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI”

Udruga invalida rada Pakrac  – Lipik zajedno s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – kao nosiocem projekta prijavili su se na poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unapređenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu.

Dana 20. siječnja 2021. godine potpisan je Ugovor sa Ministarstvom pod nazivom “Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi”. Prva godina projekta će se provoditi od 01. siječnja do 31. prosinca 2021., te je dodijeljeni iznos 94.000,00 kn.

Udruga invalida rada Pakrac – Lipik je odabrana kao udruga koja ima potencijala za osnaživanje i djeluje na području na kojem će se nastojati uključiti osobe s invaliditetom starije životne dobi. Cilj je direktno pridonijeti jačanju njihove socijalne uključenosti u lokalnu zajednicu i doprinijeti socijalnoj skrbi za istu kategoriju osoba koja je socijalno isključena po dvije osnove: zbog starost ii zbog invaliditeta. Ovim programom nastojalo se osigurati provođenje socijalne usluge dnevnih aktivnosti, informiranja, pravnog savjetovanja, osnaživanja i educiranja, te osigurati podršku u svrhu smanjenja i sprečavanja njihove socijalne isključivosti. Međutim, Savez je kao i ostale udruge kojima su odobreni Programi, morao većinu planiranih aktivnosti prilagoditi trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj. Većinu planiranih aktivnosti prenamijenili smo u aktivnosti pomoći u kući starijim osobama na području Pakraca i Lipika kojima je pomoć potrebna. Aktivnosti koje su planirane kao što su predavanja i savjetovanja i dalje su u planu ali će se održati putem internet platforme Zoom.

U Udruzi invalida rada Pakrac – Lipik zaposlili smo osobu sa Zavoda za zapošljavanje koja će raditi svaki dan na pola radnog vremena i biti dostupna za sve članove Udruge. Također, novozaposlena osoba će pružati uslugu pomoći u kući kojom će se osiguravati da se članovima kojima je to potrebno dostave lijekovi, namirnice i slično. Navedena usluga će biti u ovom trenutku više nego potrebna s obzirom da su članovi udruge starije osobe koje spadaju u visokorizične osobe. Također, novozaposlena osoba će kontaktirati, izrađivati prezentacije i organizirati on line radionice.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)