Izložba radova članova kreativne radionice Udruge invalida rada Pakrac – Lipik

Izložba radova članova kreativne radionice Udruge invalida rada Pakrac – Lipik

Vijesti
U sklopu provedbe programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike „Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi“ Udruga invalida rada Pakrac – Lipik sudjelovala je na Uskršnjem sajmu izložbom radova s kreativne radionice. Jedna od aktivnosti programa Ministarstva je kreativno izražavnje kroz kreativne radionice korisnika. Korisnici se na taj način izražavaju, koriste slobodno vrijeme, a sve kako bi se unaprijedio njihov život.Voditeljica kreativne radionice je članica Zdenka Lulić, a radionica se održava svaki tjedan u prostorijama udruge. Uskršnji sajam se održao 09. travnja 2022. godine u Prekopakri. Na izložbi su sudjelovali članovi kreativne radionice koji su izložili svoje radove. Zbog lošeg vremena izložba je organizirana u obližnjem domu, te se morala smanjiti količina izloženih radova zbog manjka mjesta. U sklopu sajma su djeca osnovne škole i vrtića imali…
Pročitaj više
Članovima Udruge invalida rada Pakrac – Lipik podijeljeni paketi sa namirnicama, higijenskim i drugim potrepštinama (ožujak 2022.)

Članovima Udruge invalida rada Pakrac – Lipik podijeljeni paketi sa namirnicama, higijenskim i drugim potrepštinama (ožujak 2022.)

Vijesti
U sklopu provedbe programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike „Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi“ Hrvatski savez udruga invalida rada kao nositelj programa i Udruga invalida rada Pakrac-Lipik, podijelili su članovima Udruge u potrebi pakete s kućanskim i higijenskim potrepštinama. Pri prijavi programa planirali smo provoditi dnevne aktivnosti koje su uključivale boravak osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi u prostoru Udruge, njihovog informiranja, pravnog savjetovanja, educiranja, druženja, sudjelovanja u kreativnim radionicama. Cilj navedenih aktivnosti bio je povezivanje, osnaživanje cjeloživotno učenje, kreativno izražavanje i korištenje slobodnog vremena, sve kako bi se unaprijedio njihov život. Međutim, većina planiranih aktivnosti morala se odgoditi i prilagoditi mjerama i epidemiološkoj situaciji. Dio aktivnosti prenamijenjen je u pomoć članovima Udruge invalida rada na području Pakraca i Lipika a koji su…
Pročitaj više