Nacionalni dan invalida rada

Udruga invalida rada Pakrac Lipik svake godine 21.ožujka prigodno obilježava Nacionalni dan invalida rada. U pravilu na taj dan svake godine obilježavamo samostalno predstavljanje rada udruge na frekventnom mjestu u gradu.

Također se organizira na taj dan i Sajam udruga gdje izlažemo svoje radove i predstavljamo program Udruge. Na štandu smo izlažemo radove vrijednih ruku naših članica i članova.

Naši radovi uvijek izazivaju dobre komentare i interes posjetitelja ali i kod ostalih izlagača. Na nacionalni dan dijele se prigodni letci s kojima se informiraju građane o radu naše udruge, ali i o radu Hrvatskog saveza udruga invalida rada, te o svim zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj a koje se tiču osoba s invaliditetom.

Posebno zanimanje uvijek bude oko igre nabaci krug u koju vole zaigrati ne samo članovi udruge nego i građani.